MC VIỆT THẢO- CBL (659)- ĂN TÔM ĐỎ (SPOT PRAWNS) Ở TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD RESTAURANT .

Thanks! Share it with your friends!

Close

MC VIỆT THẢO- CBL (659)- ĂN TÔM ĐỎ (SPOT PRAWNS) Ở TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD RERSTAURANT in SANTA ANA, CALIFORNIA. MAR 21, 2018.

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 659 được thực hiện với Việt Thảo vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 tại Nhà Hàng Tân Cảng (Tân Cảng Newport Seafood Restaurant) in Santa Ana, California.

Tân Cảng Newport Seafood Restaurant.

Ở góc đường First & New Hope.
Address: 4411 W 1st St, Santa Ana, CA 92703

Phone: (714) 531-5146
Mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 9:30 tối.

PinExt MC VIỆT THẢO  CBL (659)  ĂN TÔM ĐỎ (SPOT PRAWNS) Ở TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD RESTAURANT .
tafbutton blue16 MC VIỆT THẢO  CBL (659)  ĂN TÔM ĐỎ (SPOT PRAWNS) Ở TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD RESTAURANT .

Comments

Write a comment

*

Spam Protection by WP-SpamFree

Switch to our mobile site